Klachtenreglement

Wij willen de kwaliteit van onze organisatie, dienstverlening en opleidingsproducten waarborgen. Het kan echter voorkomen dat je ergens ontevreden over bent. Wij lossen dit graag met je op en hanteren daarbij de volgende procedure:

Neem eerst contact op met ONA Portaal. Samen probeer je tot een oplossing te komen.
Als dit niet lukt, vraag je een klachtenformulier aan bij het secretariaat van ONA Portal.

Het formulier vul je in en stuur of mail je naar ONA Portaal.Je ontvangt binnen twee weken na indiening van het klachtenformulier een ontvangstbevestiging van de klachtencommissie.

De klachtencommissie neemt de klacht in behandeling. Bij een gegronde klacht, zal de commissie binnen vier weken na ontvangst met een schriftelijk voorstel komen.Als je het eens bent met de voorgestelde oplossing, wordt de klacht afgerond.Als je het oneens bent met de oplossing bestaat er de mogelijkheid om je klacht bij een onafhankelijke geschillencommissie in te dienen of bij de opdrachtgever.   

Klachtenreglement – Geschillencommissie
ONA Portaal beschikt over een Klachtenreglement om klachten op zorgvuldige, vertrouwelijke en effectieve wijze te registreren en af te handelen, de oorzaken ervan weg te nemen en adequate maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Klik hier voor het Klachtenreglement ONA Portaal. Informatie over de Geschillencommissie vind je op https://www.degeschillencommissie.nl/.