Auteur:

De Redactie

2 mei 2016 - 10:43:49 Datum: 2 mei 2016

Akkoord kabinet en gemeenten

500 miljoen extra voor integratie vluchtelingen

Onder het motto 'blijven is meedoen' trekt het kabinet daarvoor de komende twee jaar ruim 500 miljoen euro uit voor noodzakelijke extra financiering van voorzieningen voor erkende vluchtelingen.

Om te stimuleren dat vergunninghouders zo snel mogelijk Nederlands leren en eerder integreren, wordt de 'voorinburgering' in asielzoekerscentra geïntensiveerd. Er komen meer uren taalonderwijs, en cursussen over de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt worden geïntensiveerd. ONA Portaal heeft hiervoor onder andere een training en materialen voor ONA-vrijwilligers ontwikkeld.

De samenwerking van verschillende partijen en inburgeringsaanbieders wordt steeds belangrijker. In de opleiding Begeleider ONA wordt hier aandacht aan besteed. 

Klik hier voor het volledige artikel uit de Volkskrant van 28 april 2016.

Voor de Opleiding Begeleider Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt, klik hier.