Auteur:

De Redactie

27 sep. 2016 - 11:38:59 Datum: 27 september 2016

Amsterdamse aanpak statushouders

Amsterdamse aanpak vluchtelingen: niet eerst inburgeren, maar zo snel mogelijk aan het werk

De gemeente Amsterdam blijkt met een intensieve begeleiding statushouders succesvol snel aan het werk te krijgen.

Op 20 september kwam de gemeente met cijfers over de eerste resultaten van het project waarbij statushouders intensief begeleid worden door een coach. De focus ligt niet op eerst inburgeren, maar op het vinden van een plek op de arbeidsmarkt als belangrijke stap in het integratieproces.
(bron: parool.nl) 

Inburgeringsaanbieders kunnen hiervan profiteren. Door de activering en opgedane werkervaring zullen de inburgeraars hun netwerk uitbreiden, meer taalcontact krijgen en sneller de taal verwerven. Het onderdeel Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt kan voor deze mensen eerder en efficienter ingezet worden en bijdragen aan een duurzame arbeidsparticipatie. 

Kijk voor het artikel op: www.parool.nl