Auteur:

De Redactie

22 dec. 2015 - 14:31:23 Datum: 15 september 2015

Competentieprofiel begeleiders ONA-trajecten

Voor begeleiders bij Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Inburgeraars die op of na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig zijn geworden zijn verplicht het examen Oriëntatie op de Arbeidsmarkt (ONA) te doen.

Voor begeleiders van deze inburgeringsplichtigen is er een competentieprofiel ontwikkeld, zodat zij weten wat er van hen verlangd wordt en zij inburgeraars deskundig kunnen ondersteunen.

Oriëntatie op de arbeidsmarkt

Doel van het examenonderdeel ONA is dat inburgeraars hun kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt vergroten. Inburgeraars doen activiteiten en vullen een portfolio om zich te oriënteren op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het begeleiden van deze inburgeraars is een specialistische taak.

Wat moeten begeleiders kunnen?

Om begeleiders zicht te geven op de benodigde competenties heeft het ITTA in samenwerking met re-integratiepartners in opdracht van ministerie van SZW een competentieprofiel voor de ONA-begeleider opgesteld. Het competentieprofiel is gratis beschikbaar en kunt u hier downloaden: Competentieprofiel begeleider ONA.

Begeleider worden?

Wilt u zich scholen in het begeleiden van inburgeraars bij ONA? Er is ook een opleiding voor begeleiders trajecten ONA, voor docenten NT2 en arbeidsmarkttoeleiders. Deze opleiding wordt verzorgd door ONA Portaal, een samenwerkingsverband van arbeidsmarktdeskundigen en het ITTA.