Auteur:

De Redactie

18 feb. 2016 - 16:13:39 Datum: 18 februari 2016

Geen werk voor laag opgeleide verzorgers

Bron: zorgvisie.nl

Laagopgeleide verzorgers in verpleeg- en verzorgingshuizen zijn de afgelopen jaren in groten getale ontslagen. Het lukt vrijwel niet deze mensen naar nieuwe banen in de zorg te begeleiden. Dat blijkt uit het rapport ‘Arbeid in Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2015’ dat dinsdag is gepubliceerd.

De Tweede Kamer debatteerde op 11 februari over de arbeidsmarkt in de zorgsector. In aanloop hiernaar heefthet Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) haar jaarlijkse analyse gepubliceerd. Hieruit blijkt onder andere dat de afgelopen twee jaar ruim 55.000 mensen in de verpleging, verzorging en thuiszorg (vvt) hun baan zijn verloren. En hoewel veel aandacht uitgaat naar ontslagen thuishulpen, zijn het met name laagopgeleide verzorgers die het hardst getroffen zijn door ontslagrondes. Van de 55.000 ontslagen ging het om ongeveer 18.000 huishoudelijke hulpen en de overige 37.000 mensen zijn grotendeels mensen met de functie ‘helpende niveau 2’.

Banenplannen

Een pikante conclusie van de onderzoekers is dat de arbeidsmarktplannen van het kabinet om zo veel mogelijk vvt-medewerkers aan het werk te houden maar ten dele effect hebben. De om- en bijscholing van medewerkers via de Sectorplannen levert voor laagopgeleide verzorgers weinig op. De meeste scholing die plaatsvindt is de opleiding van niveau 4 naar niveau 5 hbo-verpleegkundigen. Werknemers op niveau 2 of lager hebben daar niets aan. Voor eveneens laagopgeleide thuishulpen leveren de aan gemeenten beschikbaar gestelde middelen voor de Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT) naar verwachting in 2015 tussen de 5.900  en 11.000 banen op. ‘Dit aantal is lager dan de door het ministerie van VWS ingeschatte 19.000 banen. De helft van de gemeenten verwacht ook in 2016 niet het volledige budget te besteden’ staat in de analyse. Dit alles leidt volgens de onderzoekers tot hogere werkdruk in de vvt. Jan de Vries, algemeen directeur van ActiZ schreef in reactie op de cijfers: 'Het verbaast ons des te meer dat staatssecretaris Van Rijn in zijn Kamerbrief over het arbeidsmarktrapport helemaal niet over deze problematiek aan de onderkant van de zorgarbeidsmarkt rept en vasthoudt aan de lopende banen- en opleidingsplannen.'

Gehandicaptenzorg

Ook in de gehandicaptenzorg is na jaren van groei het aantal medewerkers gedaald als gevolg van reorganisaties en maatregelen die instellingen ter voorbereiding op de transitie hebben doorgevoerd. Dit heeft 8.000 medewerkers de baan gekost in 2013-2014 en de daling zette door in de eerste drie kwartalen van 2015. Naar verwachting zal het personeelsbestand in 2015 en 2016 met 3.000 banen verder afnemen.

Ggz

Het aantal banen in de ggz is volgens het AZW-rapport met 3,4 procent gedaald wegens ‘bezuinigingen, transities en wellicht ook door de invoering van de basis-ggz’. Ook voor 2015 en 2016 wordt krimp verwacht in de ggz. In 2017 kan zich herstel voordoen.

Ziekenhuizen

Bij algemene ziekenhuizen is in de periode 2010 – 2014 het aantal werknemers met 1,7 procent gedaald.  Net zoals bij de vvt geven veel medewerkers in het ziekenhuis aan dat de werkdruk is toegenomen. 41,7 procent van de werknemers in ziekenhuizen en 36,6 procent van de werknemers in umc’s ervaren een te hoge werkdruk.