Auteur:

De Redactie

31 okt. 2016 - 13:41:17 Datum: 31 oktober 2016

Kamerbrief voortgang integratie 27 oktober 2016

Meer kans op werk voor vluchtelingen

Uit een proef is gebleken dat driekwart van vluchtelingen na een screening kan worden geplaatst in een gemeente of regio waar hij of zij de grootste kans op een baan of geschikte opleiding heeft. In Doetinchem werden in drie maanden tijd van 400 vluchtelingen direct nadat zij een verblijfsstatus kregen, het werk- en studieverleden in kaart gebracht. Voor vijfenzeventig procent van deze groep is het daadwerkelijk gelukt om hem of haar in zo’n kansrijke regio of gemeente te huisvesten. Dit schreef minister Asscher op 27 oktober in een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van de integratie en participatie van vluchtelingen.

Volgens de minister leidt de screening er ook toe dat vluchtelingen zich gehoord voelen en meer begrip tonen voor een overplaatsing naar een andere stad of regio. In de komende weken start het COA in de opvanglocaties in Budel en Arnhem met het direct screenen van vluchtelingen met een verblijfsstatus op hun arbeids- en studieverleden. Begin volgend jaar gebeurt dit op alle opvanglocaties in het land voor alle vluchtelingen die een verblijfsstatus krijgen.

Als voorbeeld noemt de minister een tweetal vluchtelingen die in hun thuisland in de visserij werkten. Vanwege deze achtergrond werden zij gehuisvest in Den Helder. Inmiddels zijn ze beide meegegaan met de lokale vloot om ervaring op te doen.

Bron: rijksoverheid.nl