Auteur:

De Redactie

26 feb. 2019 - 15:02:27 Datum: 26 februari 2019

Nieuwe Wet inburgering pas in 2021 van kracht!

De startdatum van 1 juli 2020 blijkt te ambitieus.

Op vrijdag 15 februari berichtte Minister Koolmees de Tweede Kamer dat de nieuwe inburgeringswet op 1 januari 2021 ingevoerd wordt. De startdatum van 1 juli 2020 blijkt te ambitieus.

In de Kamerbrief staat o.a. dat er geld vrij komt voor de ‘ondertussengroep’. Goed nieuws voor taalcoaching: Bij de invulling van het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) wordt deelname aan taalmaatjestrajecten expliciet genoemd als mogelijkheid.
Klik hier voor meer 

Download
Kamerbrief Veranderopgave Inburgering 15-2-2019

Bron: Het Begint Met Taal.nl