Auteur:

De Redactie

5 sep. 2017 - 11:34:40 Datum: 10 augustus 2017

‘ONA en naturalisatie: alle informatie op een rij’

Wie moet nu ONA (en KNM) doen? Er zijn verschillende wetten die dat regelen en er onstaat regelmatig onduidelijkheid over individuele gevallen. Hieronder op een rij hoe het zit.

Niet-inburgeringsplichtigen

Iemand die niet inburgeringsplichtig is maar wil naturaliseren, moet de naturalisatietoets doen. Dat is hetzelfde als het inburgeringsexamen inclusief KNM en ONA (= Rijkswet op het Nederlanderschap i.p.v. Wet inburgering). 

Hierbij geldt echter dat iemand vrijstelling heeft voor het onderdeel ONA als:

  • hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft of
  • zich voor 1 januari 2015 bij DUO heeft aangemeld voor de naturalisatietoets of een onderdeel daarvan en hij voor 1 februari 2015 het examengeld heeft betaald.

Let op! Iemand die niet inburgeringsplichtig is en wil naturaliseren en die kan aantonen dat hij in het bezit is van een diploma staatsexamen Nederlands als Tweede taal, programma I dan wel programma II als bedoeld in artikel 7.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, is geheel vrijgesteld van de naturalisatietoets (en dus ook van ONA) (= Besluit Naturalisatietoets uit 2013: http://wetten.overheid.nl/BWBR0013604/2013-01-01).

Inburgeringplichtigen

Voor inburgeringsplichtigen geldt dat zij inburgeringsexamen moeten doen (op A2 of via de Staatsexamens NT2 I of II), KNM en ONA.

Mensen die inburgeringsplichtig zijn en daarná willen naturaliseren, moeten uiteraard eerst het gehele inburgeringsexamen doen.'