Auteur:

De Redactie

24 jan. 2017 - 12:44:04 Datum: 31 december 2016

ONA Portaal is klaar voor 2017

Sinds 1 januari 2015 is Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) toegevoegd aan de inburgering. Om de (toekomstige) ONA-begeleiders een platform te bieden voor samenwerking en toe te rusten voor deze taak, hebben we halverwege 2015 ONA Portaal opgericht.

In dit anderhalve jaar is ONA Portaal flink actief geweest, we zijn dan ook erg trots op het netwerk dat is ontstaan. We hebben ruim 150 ONA-begeleiders getraind, 2 goed bezochte studiedagen georganiseerd en ONA Portaal heeft ruim 100 leden.

Voor alle (aanstaande) ONA-begeleiders zal 2017 een druk jaar worden. Dit is het laatste jaar voor inburgeraars die in 2015 zijn ingestroomd, om aan hun inburgeringsplicht te voldoen. Veel van hen gaan pas aan de slag met ONA aan het eind van hun inburgeringstraject, en zullen dit dus in 2017 gaan doen.

ONA Portaal is klaar voor 2017. We hebben ons aanbod uitgebreid, zodat we nog beter kunnen inspelen op de specifieke wensen van ONA begeleiders (in spe). Daarnaast staat 24 maart alweer een goed gevulde studiedag op de planning. We wensen iedereen een goed 2017 en ondersteunen jullie ook graag komend jaar weer.

Namens ONA Portaal,

Bas Schuiling (Bas Schuiling Consultancy)

Bregje Kaars Sijpesteijn (ITTA)

Elwine Halewijn (ITTA)

Kaveh M. Pour (Inclusion Consulting)

Rudolf Everduim  (Templooi )