Auteur:

De Redactie

4 mrt. 2016 - 12:21:15 Datum: 10 december 2015

Opleiding voor begeleiders ONA-trajecten start 16 maart 2016

Voor docenten NT2 en arbeidsmarkttoeleiders

De begeleiding van inburgeraars bij de oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en het bijbehorende examenonderdeel ONA vraagt om specifieke deskundigheid.

 

Wilt u zich scholen in het begeleiden van inburgeraars bij ONA? 

In de driedaagse opleiding voor begeleiders trajecten ONA, voor docenten NT2 en arbeidsmarkttoeleiders werkt u toe naar Competentieprofiel begeleider ONA

De opleiding is bedoeld voor (toekomstig) ONA-begeleiders die nog niet aan het profiel van ONA-begeleider voldoen. Deelname aan de opleiding geeft één jaar gratis lidmaatschap op ONA Portaal.

De eerstvolgende cyclus van deze opleiding staat gepland voor 16, 30 maart en 13 april in Amsterdam. 

Zie de pagina Opleiding voor meer informatie.