Auteur:

De Redactie

24 aug. 2016 - 15:12:32 Datum: 21 juli 2016

Pre-bachelor voor vluchtelingen in Utrecht

Meer kansen voor vluchteling-studenten via pre-bachelor

De pre-bacheloropleiding voor hoogopgeleide vluchtelingstudenten met een ICT-achtergrond wordt, na een geslaagde pilot-fase, voortgezet. De opleiding wordt uitgebreid van een half jaar naar een jaar, en naar andere vakgebieden. Zoals Built Environment en de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast zal er meer aandacht zijn voor de integratie van de taallessen, training van studievaardigheden en vakinhoud in de opleiding.

Uit de evaluatie van de pilot is naar voren gekomen dat de studenten een grote focus hebben op het behalen van het staatsexamen. “Dat is ook wel logisch want het staatsexamen is, als inburgeringsplicht, voorwaardelijk om te kunnen doorstromen naar de reguliere bacheloropleiding HBO-ICT”, zegt Hanke Drop, projectleider van de pre-bacheloropleiding. “Het examen is erg zwaar en niet iedereen haalt het. We hebben daarom besloten om de pre-bachelor uit te breiden naar een jaar, zodat mensen beter worden voorbereid op het staatsexamen, én ook meer tijd hebben voor de andere onderdelen.”

Integratie van taal, studievaardigheden en vakinhoud

In het pre-bachelorjaar zal het leren van Nederlands als tweede taal meer worden geïntegreerd met studievaardigheden, (studie)loopbaanbegeleiding, vakinhoud en burgerschapsonderwijs. “Een voorbeeld: wat is de ICT-terminologie in het Nederlands? Maar ook: hoe kun je tijdens je studie goed met elkaar samenwerken, en wat is de maatschappelijke impact van je toekomstige werk?” vertelt Drop.

Built Environment en lerarenopleidingen

Volgend jaar zullen er ook pre-bacheloropleidingen starten gericht op vluchtelingstudenten met een achtergrond in Built Environment of leraar in het voortgezet onderwijs. “Er wordt opgeleid voor sectoren waar personeel gevraagd wordt. Minder voor de hand liggend is om bijvoorbeeld een pre-bachelor voor de lerarenopleiding Geschiedenis te starten, daar is geen tekort aan personeel”, zegt Drop.

De studenten die hiervoor geselecteerd worden, hebben vaak al een achtergrond in die werkgebieden. Ze hebben bijvoorbeeld de lerarenopleiding in eigen land moeten staken vanwege de oorlog. Naar verwachting zal er in september een groep van 25 studenten starten in de vakgebieden ICT, Built Environment en lerarenopleidingen. “We kunnen echter niet goed inschatten hoeveel aanmeldingen er zullen zijn, en dat aantal kan dus nog worden uitgebreid”, zegt Drop.

Betrokken bij een bijzonder traject

De pilot van de pre-bacheloropleiding HBO-ICT voor vluchtelingstudenten werd op 8 juli afgerond met een feestelijke lunch, waar studenten, docenten, taalmaatjes en alle initiatief nemende partners (HU, UAF, AFAS Foundation en Gemeente Utrecht) bij aanwezig waren. Zo ongeveer 75 mensen in totaal hebben hard gewerkt om de pilot te laten slagen. “Je merkt dat iedereen zich zeer betrokken voelt bij dit traject en dat maakt het erg mooi en bijzonder om eraan mee te werken”, zegt Hanke Drop.

Ondanks dat niet alle studenten uit de pre-bacheloropleiding het staatsexamen halen, vindt zij dat de pilot geslaagd is. “Zonder de pilot waren de studenten zeker niet waar ze nu zijn. Je kunt voor het staatsexamen ook gewoon een talencursus volgen, maar dan krijg je geen training in studievaardigheden en vakinhoud, die voorbereiden op een opleiding in het hoger onderwijs.”

(bron: Hogeschool Utrecht)