Auteur:

De Redactie

2 sep. 2016 - 16:28:26 Datum: 2 september 2016

Programma Studiemiddag ONA Portaal

2e Studiemiddag voor ONA-begeleiders: 16 september 2016 Amersfoort

De studiemiddagen van ONA Portaal richten zich op verdieping van kennis en vaardigheden bij het begeleiden van ONA deelnemers. We hebben op basis van de inhoudelijke verzoeken van leden en de succesnummers van de 1e studiemiddag een verdiepend programma samengesteld met genoeg keus voor ieders persoonlijke leerbehoefte.

Programma

Plenair zal Jodit Jacob van Pharos uitgebreid ingaan op de achtergronden van Eritrese vluchtelingen en de invloed daarvan op motivatie, gedrag en prestaties bij ONA.

Vervolgens bieden we vijf workshops aan:

  1. Het Examen ONA:  ervaringen van examinatoren en tips voor begeleiders

  2. Activeren van lastig te activeren deelnemers

  3. Praktijkplekken bij werkgevers: ervaringen en tips

  4. Taalverwerving en ONA: aandacht voor ONA in de NT2-les

  5. Doe-tips ONA  en praktijkopdrachten: materiaal voor activering en inzet van vrijwilligers

Meer informatie en aanmelding

U kunt terecht op de pagina Studiedagen voor het volledige programma, toelichting op de workshops, locatie en prijzen en aanmelding.