Auteur:

De Redactie

8 dec. 2016 - 14:22:26 Datum: 8 december 2016

UAF breidt de steun aan vluchtelingen in het MBO uit

Vluchtelingen met een (potentieel) middelbaar opleidingsniveau krijgen moeilijk toegang tot het mbo. Goede begeleiding en financiële ondersteuning ontbreekt vaak.  Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF breidt om die reden haar dienstverlening per april 2017 uit. Het UAF begeleidt momenteel ongeveer driehonderd hoogopgeleide vluchtelingstudenten in het mbo, maar vindt dat meer (potentiële) mbo’ers een kans moeten krijgen.

In de afgelopen twee jaar heeft het UAF samen met de MBO-Raad en Vluchtelingenwerk Nederland aandacht besteed aan de instroom van vluchtelingen in het mbo. Aanleiding was de behoefte aan begeleiding en financiële ondersteuning. 

Tijdens dit project zijn pilots uitgevoerd samen met Leerwerkloketten en ROC’s en is geïnventariseerd welke begeleidingsbehoefte er bestaat onder vluchtelingen die op mbo-niveau aan de slag willen. Daaruit blijkt dat het mbo voor veel vluchtelingen (middelbaar en hoogopgeleid) een kansrijke route is op weg naar werk. De groep van potentiële mbo’ers is in de afgelopen jaren bovendien substantieel gegroeid door de verhoogde instroom van asielzoekers in Nederland. 

Het kan voor ONA-begeleiders interessant zijn om samenwerking te zoeken met mbo's om inburgeraars de kans te geven om door te stromen naar opleidingen.

http://www.uaf.nl/over_het_uaf/nieuws/nieuwsartikel1/artmid/3929/articleid/103/uaf-maak-mbo-toegankelijk-voor-vluchtelingen