Auteur:

De Redactie

8 nov. 2017 - 13:58:01 Datum: 13 juni 2017

Vacature ONA-examinator bij DUO

november 2017

DUO zoekt belangstellenden voor de vacature van ONA-examinator. Hieronder de vacaturetekst. Informatie over de vacature kan bij DUO worden ingewonnen. Ook de sollicitaties gaan via DUO.

DUO zoekt examinatoren voor het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit examenonderdeel maakt vanaf 1 januari 2015 deel uit van het inburgeringsexamen. Het doel van dit examenonderdeel  is de inburgeraar in een vroegtijdig stadium – dat wil zeggen lopende  het inburgeringsprogramma – te laten kennismaken met de Nederlandse arbeidsmarkt en stappen te laten zetten die leiden tot het zo snel mogelijk maar ook duurzaam verwerven van een plek op de arbeidsmarkt. Na het samenstellen van een portfolio vindt een eindgesprek plaats. De examinatoren nemen de eindgesprekken af.

Functieprofiel

Kennis, vaardigheden en beschikbaarheid:

  • Aantoonbaar HBO- opleiding/denkniveau (of hoger);
  • Kennis van de (ontwikkelingen in de) Nederlandse werkgelegenheid in het algemeen en de regionale in het bijzonder (of de bereidheid om die kennis op te doen);
  • Kennis van trajecten op het gebied van arbeidsmarkttoeleiding en scholing en kennis van reguliere opleidingsmogelijkheden (of de bereidheid om die kennis op te doen);
  • Kennis van en ervaring met de doelgroep inburgeraars, zowel niet- of laagopgeleiden als midden- en hoogopgeleiden, en de verschillen in hun culturele achtergronden;
  • Uitstekende gespreksvaardigheden en contactuele eigenschappen;
  • Kunnen afstemmen op en ervaring hebben met het taalniveau en gespreksniveau van de doelgroep inburgeraars (A2, B1 en B2);
  • Minimaal 75 dagen per jaar beschikbaar zijn.

Kandidaten met aantoonbare ervaring met het begeleiden bij loopbaanplanning en naar de arbeidsmarkt voor volwassen anderstaligen op taalniveau A2 en hoger, genieten de voorkeur. Bijvoorbeeld opgedaan in de re-integratiebedrijven, gemeente, Vluchtelingenwerk, e.d.

Contact

Bent u geïnteresseerd in de functie van examinator, voldoet u aantoonbaar aan bovenstaand profiel en bent u op oproepbasis beschikbaar, stuurt u dan uw curriculum vitae, motivatiebrief en (evt) bewijsstukken per mail aan Henk Scholten (henk.scholten@duo.nl).

Een selectiegesprek kan onderdeel uitmaken van de procedure. Na selectie volgen kandidaten de training examinator Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze wordt in het begin van 2018 aangeboden. Sollicitaties van personen die eerder hebben gesolliciteerd naar deze functie worden niet in behandeling genomen.

Wat mag de kandidaat – examinator verwachten van de training?

Voorafgaand aan de training ontvangt de kandidaat-examinator informatie en studiemateriaal over (ontwikkelingen op) de Nederlandse arbeidsmarkt en de toeleiding naar die arbeidsmarkt. Van de kandidaat-examinator wordt verwacht dat hij/zij zich deze kennis eigen maakt voorafgaand aan de training.

De training is gericht op het voeren en beoordelen van eindgesprekken, waarbij expliciete aandacht uitgaat naar de omslag die deelnemers moeten maken van ‘adviseur/begeleider’ naar ‘examinator’. Het behalen van het certificaat van deze training is een voorwaarde om als examinator te kunnen worden ingezet.

Om het certificaat te behouden is het verplicht om elk jaar een terugkomdag bij te wonen. Toelating tot de training biedt geen garantie voor het behalen van het certificaat, de kandidaat –examinator moet slagen voor het afsluitende examen.