Auteur:

De Redactie

21 jul. 2016 - 15:49:08 Datum: 21 juli 2016

Vrijwilligerswerk in de natuur

Groene Inburgering

Landschap Overijssel laat vluchtelingen kennismaken met het groene Overijssel, en de mogelijkheden om als vrijwilliger daarin aan de slag te gaan. Diverse vrijwilligers en vrijwilligersgroepen gaan aan de slag met vluchtelingen, met en zonder status. Ze knotten daarbij wilgen, doen heidebeheerswerk en werken mee aan bijvoorbeeld bloemenlinten voor bijen en vlinders. Er is een module 'Groene Inburgering' ontwikkeld die openstaat voor vluchtelingen die meedoen aan een inburgeringscursus in hun woonplaats.
Een goed initiatief dat bijdraagt aan activering en orientatie op de arbeidsmarkt.

Doelgroepen

Er wordt met vier groepen gewerkt:

 • Vluchtelingen die net in Nederland zijn en (nog) geen status hebben. Vervoer wordt geregeld met het COA en een andere maatschappelijke organisaties. COA regelt wie er mee mag en nodigt ze uit.
 • Asielzoekers, van wie de procedure loopt. Contact is dan COA en wie wil, werkt mee met een lokale groep.
 • Statushouders. Partner hierin is Vluchtelingenwerk Oost Nederland (VWON). In Zwolle is een succesvolle pilot afgerond met groende inburgering. De statushouders kregen les over natuur in Nederland, zomersnoei van fruitbomen en hebben ondere begeleiding van vrijwilligers leren maaien met de zeis.
 • Statushouders, die de inburgering achter de rug hebben of bezig zijn, sluiten zich aan bij zelfstandige vrijwilligersgroepen die buiten werken.

Pilotproject Zwolle

De succesfactoren van de pilot in Zwolle op een rij:

 • Samen een klus klaren doet iedereen goed en smeedt een band. 
 • De werkzaamheden zijn met weinig taal goed uit te leggen. 
 • Iedereen werkt mee. Er is een fijne collegiale sfeer. 
 • Er wordt Nederlands geoefend. De vrijwilligers leggen alles in het Nederlands uit. Ze zijn geduldig en herhalen eventueel in het Engels of een andere deelnemer vertaalt. 
 • Groen doet goed. En buiten zijn ook. 
 • Een dagdeel buiten werken met de bijbehorende beweging, geeft voldoening. 
 • Werken op mooie locaties. 
 • Enthousiaste beheerders ter plekke. 
 • Het werk dat verzet wordt, is zichtbaar en tastbaar en wordt gewaardeerd. De deelnemers zijn zeer betrokken. Landschap Overijssel heeft een aantal deelnemers gevraagd mee te gaan naar presentaties. Hier konden zij zelf hun kant vertellen en ervaring delen. 
 • Begeleiding van een gebalanceerd team van vrijwilligers van VWON in de sociale begeleiding en de deskundigheid van vrijwilligers met betrekking tot het landschapsbeheer.

Resultaten

Na het project kunnen vluchtelingen op verschillende plekken instromen in vrijwilligerswerk bij Landschap Overijssel of bij collega-organisaties. Een deelnemer doet nu vrijwilligerswerk op een kinderboerderij, een andere deelnemer wil graag vrijwillig timmerman worden en twee deelnemers starten de opleiding tot mentor zodat zij straks ook zelf kunnen begeleiden.

Na de succesvolle pilot in Zwolle start de module binnenkort in Deventer en later dit jaar in Enschede e.o.

Bron: Werkwijzervluchtelingen.nl en landschapoverijssel.nl