Auteur:

De Redactie

5 feb. 2018 - 17:47:59 Datum: 5 februari 2018

Wijziging examen ONA

Nieuwe kansen voor ONA-begeleiding

Het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) gaat veranderen. Het eindgesprek zal niet meer verplicht zijn als de inburgeraar voldoende uren heeft besteed aan ONA. Ook gaat minister Koolmees onderzoeken of er aan werkenden een vrijstelling van het ONA-examen kan worden verleend. De minister heeft hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Kansen voor gedegen ONA-begeleiding

Uit de brief van de minister blijkt het belang van een vroege start met ONA, samenwerking met gemeenten en kennismaking met de praktijk. Deze kunnen bijdragen aan het doel van ONA om inburgeraars te activeren, voor te bereiden op werk en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. 

Een goede invulling van ONA vraagt om degelijke trajecten waarvoor ONA Portaal al sinds 2015 pleit in de opleidingsmodules en op studiedagen. Voor laagopgeleiden betekent de wijziging bovendien een vermindering van de druk op het examen. De wijziging biedt kansen voor gedegen praktijkgerichte inburgering en ONA-begeleidingstrajecten.

Wijzigingen in de regeling

De wijzigingen zijn bedoeld om de lange wachttijd voor het examen terug te dringen. De minister gaat twee maatregelen doorvoeren om dit probleem op te lossen:

1- Nieuwkomers die 64 uur ONA-onderwijs hebben gevolgd via een inburgeringsbureau, hoeven geen eindgesprek met een examinator te voeren. Het portfolio moet wel ingeleverd worden. Nieuwkomers kunnen er ook voor kiezen wel een examen te doen, wanneer zij geen of minder dan 64 uur ONA-onderwijs willen volgen. Hierbij valt te denken aan hoger opgeleide inburgeraars. 

2- Ook nieuwkomers die al een baan hebben, worden mogelijk vrijgesteld van het examen. Dit wordt nog onderzocht, evenals de banen die hiervoor in aanmerking komen.

De minister hoopt zo snel mogelijk de wijzigingen ten aanzien van de 64 uur en het eindgesprek te kunnen doorvoeren.

ONA Portaal verwacht dat de wijzigingen geen consequenties zullen hebben voor de eisen die aan ONA-begeleiders worden gesteld door Blik op Werk.

Klik hier voor de brief van de minister.

Klik hier voor de opleidingsmodules ONA.