Auteur:

De Redactie

18 feb. 2016 - 16:14:00 Datum: 18 februari 2016

Zeeuwse groenopleidingen niet in trek - kansen voor inburgeraars?

Bron: omroepzeeland.nl

GOES - Zeeuwse jongeren laten groenopleidingen massaal links liggen. Het aantal leerlingen dat zo'n opleiding volgt neemt al jaren af. Dat heeft ook gevolgen voor de arbeidsmarkt. Er is al een tekort aan vakbekwame hoveniers in Zeeland.

   

Fruitteelt Directeur Kees Nieuwenhuijzen van Edudelta trekt nu aal de bel. Edudelta in Goes biedt de meeste mbo-opleidingen in Zeeland voor een baan in de groensector. Volgens de directeur heeft niet alleen de hoveniersopleiding het slecht te verduren. "Het aantal leerlingen op de fruitteeltopleiding was zo laag dat we die tijdelijk hebben geschrapt," legt hij uit. "Dat is enorm zonde, want er is genoeg werk in de groensector voor jongeren in Zeeland."  

Imago

Volgens de directeur ligt het voornamelijk aan het imago van werken in de groensector. "Jongeren denken dat het vooral vieze, zware beroepen zijn. Dat je met zo'n opleiding alleen bij de gemeente kan werken," zegt hij. "Maar werken in het groen is meer dan schoffelen!"  

Wildgroei

Nieuwenhuijzen kijkt ook kritisch naar de invulling van het onderwijs op zijn eigen school. Op dit moment is er een wildgroei aan opleidingen waardoor het voor leerlingen soms onduidelijk is wat een opleiding inhoudt. "We maken niet alleen reclame voor onze opleidingen om meer leerlingen te trekken. We zijn ook bezig om de opleidingen anders in te richten. We zijn streng. Als een opleiding te weinig leerlingen heeft, concluderen we dat het zo niet langer kan en heffen we de opleiding tijdelijk op."   

Eén leerling

Het aantal groen-, grond- en infrastructuurleerlingen is in vijf jaar gedaald van 37 naar 24. Zo'n zelfde daling is te zien bij de teeltvakken. De opleiding Dierenhouderij heeft het nog zwaarder. In 2011 volgden nog 54 leerlingen deze opleiding, nu nog maar één. En ook de opleiding Natuur en groene ruimte, om hovenier te worden, staat onder druk. In 2011 waren er nog 114 leerlingen geïnteresseerd in het vak, en in 2015 waren dit er bijna 50 minder.

 Finland

Het gebrek aan leerlingen beginnen ze in de hovenierswereld al te merken. Verschillende Zeeuwse bedrijven moeten noodgedwongen hoveniers van buiten de provincie halen. Dat meldt de voorzitter van de branchevereniging hoveniers Zuidwest-Nederland Jan Pouwelse. Voor zijn hoveniersbedrijf in Vlissingen haalt hij tegenwoordig stagiairs uit Finland.  

VETgroen

Om het imago van de groenopleidingen op te krikken is in januari het magazine VETgroen gelanceerd. Een initiatief van Joan Hofland die bij Edudelta is betrokken. Hierin laat ze jonge groenondernemers aan het woord. Het magazine is onder meer verspreid onder derdeklassers van middelbare scholen.  

do 11-02-2016, 11:36