Privacystatement

 

ONA Portaal neemt uw privacy uiterst serieus en gaat zorgvuldig met persoonlijke gegevens van (potentiële) cursisten, relaties en bezoekers om. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ONA Portaal, Spuistraat 210,1012 VT Amsterdam.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens

ONA Portaal verzamelt gegevens via telefoon, (online) aanvraagformulieren, (online) aanmeldformulieren en op andere manieren. De verzamelde gegevens gebruiken we om onze (potentiële) cursisten, relaties en bezoekers te benaderen over cursusmogelijkheden bij ONA Portaal. Heeft u zich aangemeld voor een activiteit, evenement, of vergelijkbare bijeenkomst dan gebruiken we die gegevens uitsluitend voor het betreffende doel, waaronder begrepen onze bedrijfsvoering, de communicatie rond de activiteit, het uitvoeren van de activiteit, facturering en financiële verantwoording, en wettelijke bewaarplicht.

Opslag gegevens

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Gegevens wijzigen

Bent u geabonneerd op onze e-mailnieuwsbrief dan heeft u de mogelijkheid om via de nieuwsbrief uw gegevens te wijzigen of u af te melden voor de nieuwsbrief. Ook in andere gevallen heeft u recht op inzage in uw gegevens en kunt u zo nodig vragen de gegevens te corrigeren.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

ONA Portaal
Plantage Muidergracht 24

1018 TV Amsterdam
info@onaportaal.nl

Wijzigen van dit privacybeleid

ONA Portaal houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 september 2015.