ONA Portaal studiemiddag 16 september 2016

Tweede studiemiddag in Amersfoort

De studiemiddagen van ONA Portaal richten zich op verdieping van kennis en vaardigheden bij het begeleiden van ONA deelnemers. We hebben op basis van de inhoudelijke verzoeken van leden en de succesnummers van de 1e studiemiddag een verdiepend programma samengesteld met genoeg keus voor ieders persoonlijke leerbehoefte.

Programma

12.30 Inloop
13.00 Opening

13.15

Plenair: Eritrese vluchtelingen en ONA

De Eritreeërs vormen een van de grootste groepen vluchtelingen. Gebaseerd op een quickscan geeft Yodit Jacob van Pharos informatie over hun vluchtgeschiedenis en over wat bekend is over hun gezondheid en welzijn. Zij gaat in op de invloeden hiervan op motivatie, gedrag en prestaties bij ONA en verkent hoe je daar het beste mee om kan gaan.

14.15

Workshopronde 1, keuze uit workshops:

  • Het Examen ONA:  ervaringen van examinatoren en tips voor begeleiders
  • Activeren van lastig te activeren deelnemers
  • Praktijkplekken bij werkgevers: ervaringen en tips
  • Taalverwerving en ONA: aandacht voor ONA in de NT2-les
15.30 Pauze en gelegenheid tot netwerken

16.00

Workshopronde 2, keuze uit workshops:

  • Het Examen ONA: ervaringen van examinatoren en tips voor begeleiders
  • Activeren van lastig te activeren deelnemers
  • Praktijkplekken bij werkgevers: ervaringen en tips
  • Doe-tips ONA  en praktijkopdrachten: materiaal voor activering en inzet van vrijwilligers
17.15 Gezamenlijke afsluiting

Locatie

Congrescentrum De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, Amersfoort. Deze locatie ligt op 5 minuten loopafstand van CS Amersfoort.

Kosten en aanmelding

Voor leden van ONA-Portaal  is de studiemiddag gratis. Niet-leden betalen € 175 euro voor de studiemiddag.

Lidmaatschap kost € 225 per kalenderjaar. Op 16 september kunnen deelnemers zich alsnog aanmelden als lid voor de rest van het jaar zonder te hoeven bijbetalen. Zij krijgen dan op 1 januari 2017 een factuur van € 225 voor het nieuwe jaar.

U kunt zich aanmelden voor de studiedag via info@onaportaal.nl. Ook als u lid wilt worden of vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@onaportaal.nl.

Toelichting op de workshops

Het Examen ONA: ervaringen van examinatoren en tips voor begeleiders

Wat is het Examen ONA precies, waar wordt op beoordeeld? Wat zijn de ervaringen tot nu toe en wat kunnen we eruit leren? In deze workshop brengt een examinator ons op de hoogte van anderhalf jaar examens ONA, om daarmee begeleiders te helpen hun deelnemers zo goed mogelijk voor te bereiden.

Activeren van lastig te activeren deelnemers.

Sommige cursisten zijn niet gemakkelijk in de actiestand te krijgen. In deze workshop werken deelnemers aan hun activeringsvaardigheden aan de hand van casussen en met trainingsacteur Behrouz Seiri. Er is veel ruimte voor uitwisseling en tips, uitprobeersels, verrassingen en vooral: humor.

Praktijkplekken bij werkgevers: ervaring en tips

Ervaring opdoen in de praktijk bij een werkgever – idealiter heeft elke inburgeraar een of meerdere plekken tijdens zijn traject. Maar niet alleen de inburgeraar kan veel opsteken van de praktijkplek, ook de werkgever en de collega’s leren ervan. Het bieden van een praktijkplek vergt een veilige werkomgeving voor de stagiair. ONA Portaal nodigt voor deze workshop een werkgever uit om over zijn ervaring te vertellen en tips en aandachtspunten te delen.

Taalverwerving en ONA: aandacht voor ONA in de NT2 les

In de praktijk wachten aanbieders met ONA trajecten totdat de deelnemers een taalniveau rond A2 hebben. Maar dan wordt er ineens van hen een nieuwe verantwoordelijkheid en activiteit verlangd. Het zou veel slimmer zijn om aandacht voor ONA naar voren te trekken in het gehele inburgeringstraject, waarbij zowel de taalverwerving als de nodige activering aandacht kan krijgen. In deze workshop verkennen we wat NT2-docenten al kunnen doen rond taalverwerving in relatie tot praktische ONA-opdrachten.

Doe-tips ONA en praktijkopdrachten: materiaal voor activering en inzet van vrijwilligers

In opdracht van SZW heeft ITTA voor taalvrijwilligers materiaal ontwikkeld om buiten de deur, in de praktijk ONA-activiteiten te ondernemen: doe- tips en praktijkopdrachten. De inzet van het materiaal (en de bijbehorende taalvrijwilligers) kan een waardevolle aanvulling zijn op het begeleidingstraject van een professional. Wat zit er in het materiaal, hoe kan een vrijwilliger ermee werken, hoe zorg je dat inburgeraars ermee aan de gang gaan en hoe krijg je voor elke deelnemer een taalmaatje?

(Een pdf van het programma en toelichting op de workshops vindt u hier.)

Terug naar overzicht