Module 4: Werken met groepen volwassen (taal)leerders

In deze module verwerft u inzicht in (groeps)leerprocessen bij volwassenen, in het bijzonder laagopgeleiden en laag-geletterden, met oog voor intercultureel perspectief. Ook gaat de module in op taalniveaus en taalleerprocessen en krijgt u handvatten om deze processen te ondersteunen. U vergroot uw didactische vaardigheden om voor deze groepen volwassenen geschikte lesopbouw en werkvormen te selecteren, u leert differentiëren in groepen met verschillende taalniveaus en oefent (verder) in het communiceren en coachen op laag taalniveau. Onze opleiding is door Hobéon gecertificeerd als een post HBO opleiding en is conform de competentie eisen van Blik op werk.

Doelgroep:

ONA-begeleider, re-integratie- of loopbaancoach met minimaal een hbo-diploma op het gebied van loopbaanbegeleiding/advies.

Inhoud:

Didactiek en lesopzet (les als geheel)
Differentiëren (bij lesonderdelen)
Omgaan met culturele verschillen
Taalniveaus en spreekvaardigheid op A2
Oefenen met instructies en gespreksvoering
Ondersteunen van leerprocessen en taalleren
Omgaan met teksten & leesaanpak
Taalverwerving NT2 - woorden leren bij ONA

Deelnemers:

maximaal 12

Tijdsinvestering:

De studiebelasting van module 4 is in totaal 26 uur (1 bijeenkomst van 6 uur, 1 bijeenkomst van 4 uur en 16 uur zelfstudie).

Datum:

Start bij voldoende vooraanmeldingen voor data en aanmelding neem contact met ons op info@onaportaal.nl

De training kan ook In-company worden verzorgd

Locatie:

Regardz De Eenhoorn, Amersfoort
Adres: Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort
Telefoon: 088 209 0000

*Bij de eerste dag is lunch inbegrepen. 

Contactpersoon:

Voor meer informatie Tel:.038 3376440 ; info@onaportaal.nl

 

Kosten:

€ 465,-incl.lesmateriaal (vrij van btw)

Referenties:

De opleiders zijn deskundigen op het gebied van re-integratie, arbeidsmarkttoeleiding, vluchtelingenproblematiek, didactiek  en NT2 inburgering.

ONA Portaal is een samenwerkingsverband van bovengenoemde arbeidsmarktdeskundigen en het ITTA. Het ITTA heeft ruim 30 jaar ervaring met training van docenten, ontwikkeling van examens en lesmateriaal en advisering aan opleiders en gemeenten.

<<Terug naar ONA-trainingen