Module 4: Werken met groepen volwassen (taal)leerders

In deze module verwerft u inzicht in (groeps)leerprocessen bij volwassenen, in het bijzonder laagopgeleiden en laag-geletterden, met oog voor intercultureel perspectief. Ook gaat de module in op taalniveaus en taalleerprocessen en krijgt u handvatten om deze processen te ondersteunen. U vergroot uw didactische vaardigheden om voor deze groepen volwassenen geschikte lesopbouw en werkvormen te selecteren, u leert differentiëren in groepen met verschillende taalniveaus en oefent (verder) in het communiceren en coachen op laag taalniveau.

Doelgroep:

(loopbaan- of re-integratie)coaches

Inhoud:

Didactiek en lesopzet (les als geheel)
Differentiëren (bij lesonderdelen)
Omgaan met culturele verschillen
Taalniveaus en spreekvaardigheid op A2
Oefenen met instructies en gespreksvoering
Ondersteunen van leerprocessen en taalleren
Omgaan met teksten & leesaanpak
Taalverwerving NT2 - woorden leren bij ONA

Deelnemers:

maximaal 12

Tijdsinvestering:

1 hele dag en 1 halve dag

Datum:

Vrijdag 7 september (9.30-16.30), en 21 september 2018  (13.00-17.00)
Dinsdag 6 november (9.30-16.30), en 20 november 2018  (13.00-17.00)
Dinsdag 4 december (9.30-16.30), en 18 december 2018  (13.00-17.00)

Klik hier voor de volledige trainingsagenda

Locatie:

Regardz De Eenhoorn, Amersfoort
Adres: Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort
Telefoon: 088 209 0000

*Bij de eerste dag is lunch inbegrepen. 

Contactpersoon:

Voor meer informatie Tel:.038 3376440 ; info@onaportaal.nl

Een plek reserveren is heel eenvoudig. Schrijf u in via de inschrijfbutton en u start binnenkort.

Kosten:

€ 465 (vrij van btw)

Referenties:

De opleiders zijn deskundigen op het gebied van re-integratie, arbeidsmarkttoeleiding, vluchtelingenproblematiek, didactiek  en NT2 inburgering.

ONA Portaal is een samenwerkingsverband van bovengenoemde arbeidsmarktdeskundigen en het ITTA. Het ITTA heeft ruim 30 jaar ervaring met training van docenten, ontwikkeling van examens en lesmateriaal en advisering aan opleiders en gemeenten.

<<Terug naar ONA-trainingen