Peer coaching: activering van groepen

Follow up voor als u de smaak van coaching te pakken heeft

Coaching is waardevol om deelnemers in actie te krijgen. Naast individueel contact met de cursisten, werkt de ONA-begeleider vooral groepsgewijs. De hamvraag is dan ook hoe je coaching inzet tijdens die groepsmomenten. Wat kan de inzet zijn van medecursisten (de peers) in het coachen van elkaar? Met andere woorden; hoe kan de groep als zodanig geactiveerd worden en de coachende didactiek niet beperkt worden tot de individuele momenten?

Doel:

Deelnemers hebben handvatten om hun groepen te activeren en de gehele begeleiding te baseren op coachende didactiek.

Inhoud:

Theorie rond didactisch coachen en samenwerkend leren.
Werkvormen die de theorie vertalen naar de praktijk.
Uitwerken van een format voor activerende bijeenkomsten.

Deelnemers:

Voor iedereen die Module 3 heeft gevolgd of op een andere wijze coach competenties verworven heeft.

Tijdsinvestering:

Een halve dag. Naar keus daarnaast: lezen van achtergrondinformatie.

Datum:
  • Woensdag 20 juni 2018
Locatie:

Regardz De Eenhoorn, Amersfoort

Contactpersoon:

Elwine Halewijn, elwine.halewijn@itta.uva.nl 

Een plek reserveren is heel eenvoudig. Schrijf u in via de inschrijfbutton en u start binnenkort.

Kosten:

€ 195 (vrij van BTW)

Referenties:

De opleiders zijn deskundigen op het gebied van re-integratie, arbeidsmarkttoeleiding, vluchtelingenproblematiek, didactiek  en NT2 inburgering.

ONA Portaal is een samenwerkingsverband van bovengenoemde arbeidsmarktdeskundigen en het ITTA. Het ITTA heeft ruim 30 jaar ervaring met training van docenten, ontwikkeling van examens en lesmateriaal en advisering aan opleiders en gemeenten.

<<Terug naar ONA-trainingen