Wat is ONA Portaal?

ONA Portaal is een netwerk voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met de begeleiding van inburgeraars bij de oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.​
ONA Portaal verzamelt en verspreidt kennis over de begeleiding van inburgeraars via opleiding, studiedagen, sociale media en onaportaal.nl.

Wat is ONA Portaal?

ONA Portaal draagt bij aan de professionalisering van de professionals betrokken bij de begeleiding van inburgeraars bij de oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. ONA Portaal is ontstaan vanuit de behoefte aan uitwisseling op landelijk niveau.

Platform

Op www.onaportaal.nl staan actualiteiten, nieuws, artikelen, materialen, beleidsstukken, publicaties en oproepen. Leden kunnen ook zelf nieuws, documenten en oproepen plaatsen. 

ONA Portaal is ook actief op FacebookTwitter en LinkedIn.

Studiemiddagen

ONA Portaal organiseert ook studiemiddagen voor haar leden en andere belangstellenden. Op de studiemiddagen is gelegenheid tot netwerken en worden workshops over didactiek, methodiek, materialen en achtergronden aangeboden. Actuele ontwikkelingen, overheidsbeleid en relevante onderzoeksresultaten worden gepresenteerd.

De studiedagen zijn gratis voor leden. Niet-leden betalen € 185,- voor een studiedag (vrijgesteld van btw).

Lidmaatschap ONA Portaal

ONA Portaal  biedt leden de gelegenheid zich bij te scholen, kennis op te doen, ervaringen en materialen uit te wisselen. 

  • Gratis deelname aan de studiedagen
  • Toegang tot de website en deelname aan het platform
  • Uitwisseling van actuele informatie, materialen en artikelen

Kosten lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kost € 250 (vrijgesteld van btw).

Lidmaatschap loopt automatisch door, opzeggen dient te gebeuren voor 1 november van het jaar.

Kosten per studiedag

  • Leden: gratis
  • Niet-leden: € 185 (vrijgesteld van btw)

U kunt lid worden als u voldoet aan het profiel van ONA-begeleider of de opleiding Begeleider Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt heeft gevolgd. Om lid te worden klik hier.

Meer informatie en aanmelden

Secretariaat , info@onaportaal.nl


tr?id=408394036037117&ev=PageView&noscri